Skip to content

Suferin Blog

WELCOME TO MY BLOGS

Hadis riwayat Abu Daud bin Tirmidzi dari Amir bin Syu’aib dari abangnya bahawaRasulullah telah mengajar mereka satu doa untuk menghindar perasaan takut. Doa itu berbunyi:
“Saya berlindung kepada kalam Allah yang sempurna dari bahaya amarah-Nya, dari bahaya hamba-hamba-Nya dan dari rayuan syaitan serta kehadiran mereka.”

Advertisements

Hadis riwayat Muslim dari Haulah bin Hakim ra, ia berkata, “ Saya mendengar Rasulullah bersabda, “ Barangsiapa yang masuk ke suatu tempat yang disinggahinya dan berdoa :

“Saya berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari bahaya makhluk (ciptaan-Nya.”
Ia tidak akan mendapat bahaya sesuatu pun sehingga ia pergi dari tempat yang disinggahinya.”

Hadis riwayat Abu daud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik ra, ia berkata bahawa Rasulullah bersabda,
“Barangsiapa yang ketika keluar rumah lalu membaca doa:
“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya. Tiada daya atau kekuatan selain daripada-Nya.” Cukuplah, keperluanmu akan dipenuhi, akan diberi petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dengan doamu itu daripada gangguan syaitan.”Kemudian syaitan akan berkata sesame mereka, “Bagaimana mungkin engkau boleh mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kepeerluannya dan dilindungi (oleh Allah)”. Oleh itu orang yang membaca doa tersebut telah dicukupi serta dilimpahi hidayah. Syaitan pun akan tersingkir dari tempat ia keluar.”

  1. Imam Nawawi berkata,”Jika kalian masuk ke dalam rumah maka disunatkan mengucapkan,’Bismillah’, memperbanyakkan zikir dan member salam. Tidak kira samaada terdapat orang di dalam rumah tersebut ataupun tidak.” Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud :

“…. Maka apabila kamu memasuki (sebuah rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu member salam kepada penghuninya (yang bererti member salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik….. “

(An Nur: 61)

  1. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Malik Al-Asyari diceritakan bahawa Rasulullah bersabda,

“Apabila seseorang memasuki rumahnya, maka ia hendaklah membaca :

“Ya Allah, hamba memohon sebaik-baik tempat keluar dan sebaik-baik tempat masuk. Dengan nama Allah  kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan hanya kepada Allah kami bertawakal.”

Setelah membaca doa tersebut maka hendaklah ia member salam kepada keluarganya.

  1. Dalam hadis riwayat Muslim dan Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Saya mendengar Nabi bersabda, “Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dan berzikir (menyebut nama Allah), maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, “Tiada tempat bermalam dan tiada makan malam bagi kalian…., wahai kawan-kawanku (syaitan).” Sebaliknya apabila seseorang yang masuk ke dalam rumahnya tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan tersebut akan berkata, “kini…, kalian mendapat tempat bermalam dan makan malam.”

Seseorang itu digalakkan berdoa setiap kali menginginkan atau memerlukan sesuatu. Berdoa itu bukan hanya dilakukan ketika seseorang itu telah ditimpa kesusahan atau musibah ataupun selepas menunaikan solat. Seseorang itu boleh berdoa setiap masa tidak kira di mana ia berada dan apa yang ia lakukan. Tujuan berdoa itu adalah untuk memohon perlindungan dan kasih saying dari Allah agar apa yang dilakukannya itu mendapat keredhaan dan keberkatan dari-Nya.

DOA WAKTU PAGI DAN PETANG
1. Dalam riwayat Tirmidzi dari Imam Ahmad, dari Uthman bin Affan, Rasulullah bersabda: Seorang hamba yang pada setiap pagi dan petang membaca sebanyak tiga kali,

“Dengan nama Allah yang tidak akan mendatangkan bahaya dengan nama-Nya, sesuatu pun di langit, di atas bumi dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui.”

2. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahawa Abu Bakar As Siddiq memohon kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, perintahlah aku dengan kalimat yang harus kukatakan bila aku berada pada waktu pagi dan petang.” Maka baginda bersabda: “Pada waktu pagi, petang dan waktu hendak tidur, katakanlah,

“Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui terhadap yang ghaib dan yang kelihatan. Tuhan pemelihara dan pemilik segala sesuatu, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau, Ya Allah. Hamba berlindung kepada-Mu dari bahaya diriku, bahaya syaitan dan kawan-kawannya.”

3. Hadis riwayat Iman Muslim dari Abdullah bin Masud, ia berkata bahawa apabila tiba waktu petang, Rasulullah berdoa:

“Kami memasuki waktu petang ini dengan penuh kebaikan. Dan kekuasaan pada waktu petang ini tetap milik Allah. Segala puji bagi-Nya. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Tunggal. Dan tiada sekutu bagi-Nya.”

Maka salah seorang sahabat bercerita bahawa dia melihat Rasulullah bersabda setelah selesai membaca doa tersebut.

“Bagi-Nya kekuasaan (kerajaan) itu. Untuk-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah……., Hamba memohon kebaikan yang ada pada mala mini dan sesudahnya. Hamba berlindung kepada-Mu dari kemalasan, kelemahan serta kejelekan usia lanjut. Hamba berlindung kepada-Mu dari seksa neraka dan seksa kubur.”
Bacaan tersebut selalu dibaca oleh baginda pada waktu petang mahupun pada waktu pagi. Hanya yang berbeza ialah apabila pada waktu pagi perkataan “petang’diganti dengan perkataan “pagi”. Sebagaimana yang tertulis seperti berikut ini:

“Kami memasuki pagi ini dengan penuh kebaikan (rahmat) dan kekuasaan pagi ini tetap milik Allah…”

4. Di dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Majah dan Abi Iyaasy diceritakan bahawa Rasulullah pada suatu pagi berdoa: “Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan (kekuasaan), untuk-Nya segala

Imam Nawawi berkata, “ Bismillah disunatkan dalam memulai segala perkerjaan”. Dengan membaca ‘bismillah’ apabila setiap kali hendak memulakan sesuatu perkerjaan atau perbuatan maka seseorang itu akan berupaya mengusir syaitan dan menghalang dari kejahatan jin terhadap dirinya.

Al Hafiz Abu Musa di dalam kitabnya telah menyebutkan sebuah hadis daripada Abi ‘Imran Al Juwani, daripada Anas b ahawa baginda telah bersabda.
“Apabila seorang hamca berbaring diatas tempat tidurnya dan membaca bismillah dan Al Fatihah, maka dia aman daripada kejahatan jin, manusia dan segala sesuatu,”
Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Al Malih, dari seorang sahabat, ia berkata, “Ketika saya membonceng Rasulullah, untanya terpeleset. Maka saya berkata, “Terasa syaitan (binasalah syaitan)”. Lalu Nabi bersabda, “Jangan engkau berkata demekian, syaitan akan membesarkan dirinya melebihi rumah. Si syaitan akan berkata,’Dengan kekuatanku, aku akan kalahkan manusia’. Oleh ituy katakanlah, ‘Bismillah’. Kalau engkau membaca itu syaitan akan mengecil hingga seperti lalat.”
Ali ra berkata, Rasulullah bersabda,”Penutup (benteng) yang ada di antara mata jin dan aurat anak Adam kalau masuk adalah dengan membaca Bismillah”.